ทำเนียบผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง


นายแพทย์สุวัฒน์ จริยเลิศศักดิ์

กรกฎาคม 2526 - เมษายน 2528 

 

 

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

เมษายน 2528 - เมษายน 2531

 

นายแพทย์ธีรพงศ์ เมฆสงค์

เมษายน 2531 - พฤษภาคม 2533

 

นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล

พฤษภาคม 2533 - ปัจจุบัน

ราคาน้ำมัน